شرکت املاک رمزی

دعنا نتواصل لنساعدك!

باختيار أنسب عقار

شرکت املاک رمزی

آپارتمان فوق العاده در استانبول، صاحب ملک و شهروندی ترکیه را اخذ نمایید! - REF 709

عکس های ملک

عکس های ملک

قیمت ملک ₺9.575.000

اطلاعات ملک

195 m²

4+1

اشپزخانه بسته

دارای بالکن

سرویس بهداشتی 2

نمای استخر

اسپارتاکوله

نحوه پرداخت نقد

 آپارتمان فوق العاده در استانبول، صاحب ملک و شهروندی ترکیه را اخذ نمایید! || 709 REF

آپارتمان فوق العاده در مجتمع مسکونی فوق العاده واقع در اسپارتاکوله استانبول اروپایی مالک آن شوید و شهروندی ترکیه را اخذ نمایید.

ویژگی های پروژه:

امکانات رفاهی پروژه:

آثار و مراکز نزدیک

املاک و مستغلات مرتبط