شرکت املاک رمزی

دعنا نتواصل لنساعدك!

باختيار أنسب عقار

شرکت املاک رمزی

فروش فروشگاه برای سرمایه گذاری در استانبول اروپایی - REF-463

عکس های ملک

عکس های داخلی عکس های خارجی

قیمت ملک ₺5.550.000

اطلاعات ملک

500 m²

Shops

نحوه پرداخت نقد

فروش فروشگاه برای سرمایه گذاری در استانبول اروپایی، اکنون صاحب آن شوید و تابعیت ترکیه خود را دریافت کنید 

ِشماره آگهی: 463 

مشخصات فروشگاه: 

مساحت کل 500 متر مربع است 

این فروشگاه به چهار فروشگاه تقسیم شده است 

متراژ سه فروشگاه فوقانی 250 متر مربع می باشد 

فضای مغازه چهارم: 250 متر مربع 

ارزیابی املاک و مستغلات مغازه برای اخذ تابعیت ترکیه مناسب است 

تمامی فروشگاه ها اجاره ای هستند و بازدهی ماهانه ثابت دارند 

نحوه ی پرداخت: 
به صورت نقدی

قیمت: 5.550.000 لیر

آثار و مراکز نزدیک

املاک و مستغلات مرتبط