شرکت املاک رمزی

دعنا نتواصل لنساعدك!

باختيار أنسب عقار

شرکت املاک رمزی

رکوردهای املاک ترکیه 2.8 املاک فروخته شده در سال 2021

رکوردهای املاک ترکیه 2.8 املاک فروخته شده در سال 2021

فروش املاک ترکیه در سال 2021 به 2.8 واحد مسکونی رسید املاک و مستغلات ترکیه و یک رکورد جدید! 

علیرغم پیامدهای این ویروس که هنوز در تلاش است دندان های خود را خالی کند و جهان را با آسیب احاطه کند، ترکیه می تواند به طور مداوم روزنه ای برای فرار بیابد و این بار بخش املاک و مستغلات یک بار دیگر ثابت کرده است که انعطاف پذیری و انعطاف بالایی دارد. راه حل های عالی که شبیه قایق های نجات در بحران هستند، زیرا املاک و مستغلات ترکیه رکورد جدیدی را به ثبت رساند. یکی از معاملات موفق املاک، راز پشت آن چیست؟